Fejes István, okl. gépészmérnök, ügyveztető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft.:

Öntömörödő betonok készítése ELBA keverőkkel


A betontechnonógia egyik legújabb fejlődési iránya az öntömörödő betonok alkalmazása egyre elterjedtebbé válik elsősorban a skandináv országokban, Japánban és Németországban, de a világ más részein is. Az öntömörödő beton jó terülő képessége lehetővé teszi, hogy utólagos tömörítés, és az ezzel járó zaj és vibráció nélkül dolgozzák be zsaluzatokba. A megszilárdult beton tulajdonságai összemérhetők a hagyományos betonokéval, így szinte valamennyi alkalmazásban helyettesíthetők a hagyományos betonok öntömörödő betonnal.

Az öntömörödő betonok egyre nagyobb térhódítása felveti a betongyárak felkészültségének kérdését az öntömörödő betonok előállítására. A legalapvetőbb kérdés, hogy milyen keverők és milyen keveréstechnológiai paraméterek szükségesek az öntömörödő betonok keveréséhez. Az ELBA-WERK GmbH a saját jól bevált vízszintestengelyű, kétzónás, ellenáramú kényszerkeverőinek alkalmasságát a Trier-i Egyetem Építés- és Környezet-technológiai Intézetével vizsgáltatta.

A Prof. Beitzel által vezetett kutatócsoport egy az ELBA legújabb keverősorozatából származó EMS 1000 D típusú keverőn végzett laboratóriumi méréseket a megkevert öntömörödő frissbeton bedolgozhatóságának és nyomószilárdságának meghatározására a keverési idő függvényében. Az öntömörödő betonok készítésénél keverőtípustól függetlenül igaz, hogy a keverési időt hosszabbra kell választani a hagyományos betonokéhoz képest az öntömörödő beton megfelelő homogenitásának és bedolgozhatóságának elérése érdekében.

A vizsgálatok során csökkentették a keverési időt, majd megnövelték a keverőtengely fordulatszámát, és az így képzett mérési eredmények kiértékelésével minősítették a keverőt. Minden méréskor a keverőteknő 6-6 különböző pontjáról vettek mintákat, majd a mérési eredményeket átlagolták. Az öntömörödő beton bedolgozhatóságát az erre a célra rendszeresített un. Kajima vizsgálattal határozták meg, ahol a mérőedény kitöltési foka alapján értékelhető a beton bedolgozhatósága (az elvárt kitöltés legalább 95 %).

A kísérleteket a DIN 1045 szabvány szerinti összetételű öntömörödő betonnal végezték, melynek a kiindulási összetétele 1 m3 betonra vonatkozóan a következő volt:

0-4 mm homok 457 kg
4-8 mm kavics 457 kg
8-16 mm kavics 610 kg
CEM I 32,5 R cement 390 kg
pernye 167 kg
víz 195 kg
plasztifikátor 5 kg

A mérési eredmények kiértékelése az alábbi eredményekre vezetett.
Az ELBA keverőben megkevert öntömörödő beton nyomószilárdsága, víz tartalma, légpórus tartalma, kitöltési foka alapján minősítve a betont a vizsgálatok megfelelő eredményeket adtak. A mérési eredmények 45 és 35 másodperces keverési idővel:

A nyomószilárdság értéke 35 másodperces keverési idő mellett 55 N/mm2 értékre adódott, 45 sec keverési időnél elérte a 60 N/mm2 értéket.

A mért víztartalom 35 sec keverési időnél 9,8 súly %, 45 sec-nál 11,4 % volt.

A légpórus tartalom értékét 35 sec-nál 0,05 %-nak, 45 sec-nál 0,03 %-nak mérték.

A Kajima kitöltési fok 35 sec-ig keverve 100 %, 45 sec-ot keverve 98 %-ra adódott.

A keverőtengely fordulatszámának növelése a 33 f/perc alapértékről 45 f/perc értékre amellett, hogy az átlagos hasznos teljesítmény felvételt mintegy 25 %-al megnövelte lényeges változást nem eredményezett a mért betonjellemzőkben.

A fenti eredmények alapján a vizsgálóintézet szakvéleményét az alábbiak szerint összegezte: A vizsgált ELBA EMS 1000 D keverő alkalmas öntömörödő betonok megbízható keverésére, már 35 másodperces keverési idővel stabil konzisztenciájú, jó bedolgozhatóságú beton állítható elő vele.

Az ELBA keverők nem csak a vizsgálólaboratóriumokban de a mindennapi gyakorlatban is bizonyítanak. Amellett, hogy hatékonyan és megbízhatóan szolgálják ki mind a transzportbetongyárak mind pedig az előregyártó üzemek betonelőállítását, megfelelnek a legújabb szakmai kihívásoknak is.


Képaláírások:

1. ábra: Az ELBA új EBC betongyára

2. ábra: A legújabb EMS keverősorozat

3. ábra: A megújult ELBA keverőtengely csapágyazás és tömítés rendszer

<<vissza