ELEMATIC KVT előregyártott vasbeton homlokzatelem és kéregpanel gyártási technológia

Az építőipari előregyártott szerkezetekkel szemben támasztott elvárások szigorodása, és a kiéleződött piaci versenyhelyzet új követelményrendszert támaszt a vasbetontermék előregyártó technológiákkal szemben is. A termék eladhatósága, és a gyártó piaci versenyképessége alapvetően az alábbi követelményeknek való megfeleltethetőségén múlik:

· a mindenkori kereslethez igazítható, rugalmasan alakítható termékválaszték,
· az Európai Közösség termékszabványainak megfelelő termékminőség, tűréshatárok és használati tulajdonságok, különös tekintettel a légzárványmentes betonfelületre,
· a fajlagos anyag- és energiafelhasználásnak az EK országokban elfogadott mértékre csökkentése, valamint munkaerő takarékosság, mely hosszú távon is garantálja a kedvező termékár kialakíthatóságát,
· fokozott környezetvédelmi követelmények kielégítése.


A következőkben ismertetett KVT előregyártott vasbeton homlokzatelem gyártási technológia példaként szolgálhat a fenti követelmények maradéktalan kielégítésére, ugyanakkor kedvező beruházási költségigénye különösen alkalmassá teszi a hazai bevezetésre.

A KVT technológia kifejlesztője és gyártója a PCE Engineering Oy Ab (Finnország). A PCE Engineering ma a világ legrangosabb előregyártott betontermék technológia fejlesztője és gyártója. Tevékenysége 20 országra terjed ki, és olyan jól ismert neveket ötvöz magába mint az ELEMATIC, LPE, Induco, Roth, Dy-Core, Parma, Variax, Dimensio, Betemi és Palazzo. Ugyanakkor anyavállalata az Addtek Európa több piacának vezető előregyártott betontermék előállítója. A PCE kínálatában komplett előregyártó üzemek, elemgyártó sorok, és egyedi gépek is szerepelnek – nagy hatékonyságú betonkeverők, adagoló rendszerek, függőpályás betonszállító konténerek, különböző rendszerű betonterítő kocsik, egyedi és csoport zsaluzatok, gyártósablonok, billentőpadok, tömörítő berendezések, és gyémánt technológiás darabolók.
A PCE technológiák magyarországi képviseletét és bevezetését a MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. látja el 1989. óta.
A KVT technológia ismertetése

A KVT technológia lényegében stand rendszerű előregyártó technológia, melynél a helyben maradó gyártótálcákat keresik fel a különböző technológiai műveleteket végző gépegységek.

A KVT technológia fejlesztése során ugyanakkor kiemelt hangsúlyt kapott a nagymérvű flexibilitás, az optimális területkihasználás, és a beruházási költségek minimalizálása. Ennek érdekében a technológiai alapműveletek jelentős része a vezérgépben, a ’KVT kocsiban’ integrálódik. A többfunkciós kocsi nevét a funkciók német kezdőbetüi adják:

K – Kippen – billent
V – Verdichten – tömörít
T – Transportieren – szállít

A korszerű, teljesen hidraulikus hajtású, rádiótávirányítással vezérelhető többfunkciós kocsi tehát elvégzi a beton tömörítését és a gyártótálcák billentését kizsaluzáskor, valamint adott esetben a tálcák szállítására is alkalmas, tehermentesítve ezzel a csarnoki híddarut.
A padlózatba épített sínpályán mozogva áll a megfelelő tálca alá. Tömörítéskor négy hidraulikus munkahengerével néhány milliméterre megemeli majd leejti a gyártótálcát, tehát sokkolásos eljárással tömöríti a betont. Az ejtegetés frekvenciája 10...220 ejtés/perc tartományban változtatható, az optimális tömörítési hatásfok eléréséhez.

A sokkolásos betontömörítési eljárás különösen előnyös gyakran változó termékek gyártásához. Vibrációs tömörítésnél, még helyesen beszabályozott vibroasztal esetén is, a termék tömegeloszlásának megváltozása termékváltáskor, illetve esetleges asszimmetriája billegő rezgőmozgást okozhat. A billegés hatására az eredő rezgéskép ellipszissé torzul, a felület mentén változó rezgésjellemzők alakulnak ki, mely változó, helyenként esetleg elégtelen tömörítési hatásfokot eredményez, kavicsfészkek, légzárványok keletkezhetnek.
A sokkolásos eljárás ezzel szemben érzéketlenebb a gyártótálca tömegeloszlásának megváltozására, nagy energia tartamú, sokfrekvenciás, hatékony tömörítést biztosít. Az ejtegetéseket követő egyes ütközésekkor igen nagy gyorsulásértékek lépnek fel, az ütésből adódó széles frekvenciasávú gerjesztés-spektrum pedig kedvező a sok különböző tömegű összetevőt tartalmazó betonkeverék hatékony tömörítéséhez.
A fentieknek köszönhetően egészen alacsony víz-cement tényezőjű beton használható, igen nagy végszilárdság, és testsűrűség érhető el. Az így készített betonok zsugorodása kisebb, mintegy 2/3-a a hagyományosénak. Síma, légzárványmentes felületet ad a sokkolásos tömörítés, így időjárásnak kitett felületekhez, homlokzati elemekhez, kéregpanelekhez, vakolást nem igénylő beltéri felületekhez ideális.
Az eljárás alacsonyabb zajszintje munkavédelmi és környezetvédelmi szempontból előnyös.

A KVT kocsi billentő funkciójával a különálló billentő padot váltja ki. Kizsaluzáskor a megfelelő tálca alá állva, kizsaluzási helyzetbe (80...85°) billenti azt. A termék felszakítását és kiszállítását a gyártócsarnok híddaruja végzi.
Amennyiben a tálcák mozgatása, áthelyezése szükséges, a KVT kocsi a tálca alá áll, négy hidraulikus munkahengerével megemeli, és a szükséges helyre gurul vele.

A termékek gyártása a stand rendszernek megfelelően helyben maradó, vízszintes helyzetű gyártótálcákon folyik. A gyártótálcák lábakon állnak, olyan magasságban, hogy az a munkavégzéshez ergonómiailag optimális legyen, és a többfunkciós kocsi is akadálytalanul át tudjon haladni alattuk. A beépített melegvíz vagy gőzfűtésű fűtőcsőkígyó révén a tálcák a beton hőérlelését is lehetővé teszik. (A technológia üzemeltethető hőérlelés nélkül is, ekkor azonban alacsonyabb sablon forgási sebességgel kell számolni.)

A technológia másik kiemelt gépe a betonterítő kocsi. Általában félportál megoldású, egyik oldalon a csarnok pillérein vezetett pályára támaszkodik, másik oldalon a padlószinten, a gyártótálcákon kívül fekvő sínpályán halad. Valamennyi funkciója rádiótávirányítással vezérelhető. Fokozatmentesen nyitható szektorzárral ellátott betontartálya 90°-ban elforgatható, így az üregképzők és a panel széle közötti keskeny sávok pontos, jól önthetőségét is lehetővé teszi mindkét irányban. A betonterítő kocsi egy opcionálisan alkalmazható vibrogerendával is el van látva, az elem felszínének igény szerinti tömörítése és simítása céljából. (A technológia üzemeletethető a betonterítőkocsi nélkül is, ekkor a betonozást a daru által szállított hagyományos betonozó konténerrel végzik.)

A gyártótálcák felülete sík, csiszolt acél lemez. A tálcáknak csak a billentés szerinti alsó és bal oldala van ellátva egy-egy lehajtható, acél sablonoldal-vezetővel. Maguk a sablon oldalak szintén fából készülnek, a betonnal érintkező felületek laminált rétegeltlemezből ("finnlemez"), az ezeket merevítő vázszerkezet pedig léc-rácsból áll. A sablonoldalakat a készítendő elem megkívánt oldalprofiljának megfelelő, fa, vagy laminált lemezből készült profilképző elemekkel egészítik ki, majd a sablon elemeket kézi szögbelövőpisztoly segítségével erősítik össze. A sablonok készítésére a gyártósor mellett faipari gépekkel felszerelt asztalosműhely működik. A minta-asztalosok a sablonokat közvetlenül az elemtervekről készítik. Ezzel a módszerrel készülnek az üregképzők is. A sablonoldalakat és az üregképzőket elemenként, permanens mágneses leszorítókkal rögzítik a gyártótálca felületéhez. A mágneses rögzítők gyorsan és egyszerűen telepíthetők és választhatók le, nagy szabadságot biztosítva a sablonváltásokhoz. A rögzítőmágnesek a gyártótálca felületén bárhol elhelyezhetőek, így a tálca méretein belül tetszőleges szélességű, hosszúságú, és alakú elemek készülhetnek, tetszőlegesen elhelyezett üregképzőkkel.
A módszer tehát egyesíti az egyedi gyártás változatosságát a sorozatgyártás termelékenységével. Igény esetén akár valamennyi elem különböző lehet egy-egy sorozaton belül.

A rendszer egyszerű felépítéséből adódóan könnyen mobilizálható, és szükség esetén időszakosan akár szabadban is üzemeltethető. Így lehetőség van nagyobb építési helyszínekre történő telepítésére is, mellyel jelentős szállítási költségmegtakarítás érhető el.

Egy feltételezett 15 gyártótálcából álló gyártósoron, az elemek bonyolultsági fokától és felületképzésétől függően átlagosan napi 15...20 elem (280...370 m2/műszak) állítható elő. Az ehhez a termeléshez szükséges létszám 20...25 fő. A gyártótálcák száma (bizonyos korlátok között) tetszés szerint választható meg a kapacitásigénynek megfelelően, és igény esetén tetszőlegesen növelhető a gyártókapacitás bővítése céljából. (Ugyanígy a rendszer üzemeltethető alacsony tálcaszámmal és kiszolgáló létszámmal, amennyiben kisebb kapacitás elégséges. A kapacitás növelés csak újabb gyártótálcák beállításának a kérdése.)


A KVT technológiával készített elemek

A KVT technológia nagyfokú rugalmasságából adódóan a termékek műszaki paraméterei és esztétikai kialakítása rendkívül tág határok között változhatnak. A szokásostól eltérően ez esetben nem a tervezőnek kell alkalmazkodnia a technológia adottságaihoz, hanem a termék alakítható a tervező elképzeléseinek megfelelően.

A KVT homlokzatelem és kéregpanel gyártási technológia erőssége az egyedi sorozatok gazdaságos gyártásának lehetősége. A mágneses sablonoldal rögzítési rendszer lehetővé teszi, hogy a gyártótálca mérethatárain belül (3,6 x 8,0 m) bármely méretű elem legyártható. Az elemek oldalprofiljai is teljes mértékben a felhasználói igény, illetve a tervezői előírások szerint készülhetnek a nagy formai szabadságot biztosító fa szerkezetű sablonoldal kialakításnak köszönhetően. A mágneses leszorítási rendszer révén a nyílásképzők elhelyezése is tetszőleges lehet az elemkontúron belül.
A KVT technológia tehát a homlokzati és kéregpanel elemek olyan formai és méretbeli szabadságát képes nyújtani amely gyakorlatilag szabad kezet ad a tervezőnek, az elemek változatosságának csak a tervező fantáziája és leleményessége szab határt.

Ugyancsak nagyfokú szabadságot biztosít a technológia a homlokzati elemek külső felületének kialakításában. A burkolt vagy látszóbeton felületek beépítés utáni, utólagos felületképzést nem igényelnek, esztétikus, az épület jellegéhez és a felhasználói követelményekhez a legmesszebbmenőkig igazodó kialakítások lehetségesek. Így a felület kialakítása lehet:
· mosott beton, színes kőzúzalékkal és cementtel,
· homokfúvott felület,
· csiszolt márványmozaik felület,
· különféle méretű és formájú téglaburkolat,
· változatos színű és méretű csempékkel kirakott felület.
Elképzelhető ezen kívül a fentiek tetszőleges kombinációja, és egyéb megoldások is.
A téglabetétes és csempeburkolatú homlokzati elemek gyártásához műanyag fugaképzőket használnak, melyeket szögbelövő pisztoly segítségével rögzítenek a sablon alját képező laminált lemezhez.
A gyártórendszer nagyfokú szabadsága révén igény esetén egy-egy sorozaton belül is akár minden elem felülete eltérő, egyedi lehet.

Az elemek méretétől és terhelésétől függően lehetnek vasalással ellátott vagy vasalatlan panelek, készülhetnek szendvics szerkezetként, két betonréteg között elhelyezkedő hőszigetelő betéttel, illetve tetszőleges épületgépészeti szerelvények, csatornák helyezhetők el bennük.

A technológia kitűnően alkalmas a zsaluzó födémlemez néven ("deckplatte") ismert kéregpanel gyártáshoz is. Ez esetben is kihasználható a technológiai rendszer nagyfokú rugalmassága, a tálca mérethatárain belüli tetszőleges elemméretek és elemkontúrok kialakíthatósága, a tetszőleges számú és alakú áttörés alkalmazhatósága. A kiemelkedően síma, légzárványmentes felület vakolást nem igénylő, közvetlenül festhető ill. tapétázható mennyezet kialakítást biztosít.


Alkalmazási kérdések

A KVT technológiával készült homlokzati elemek és kéregpanelek a gyártórendszer kivételes rugalmasságának köszönhetően igen sokoldalúan használhatók fel. Alkalmasak:
· családi házak,
· többszintes lakóépületek,
· irodaházak, kommunális épületek,
· kereskedelmi és vendéglátóipari létesítmények,
· ipari csarnokok és raktárépületek
homlokzati kialakítására, illetve zsalufödémes építés esetén födémszerkezet előregyártására.

Az elemek nagyfokú méretbeli szabadsága révén gyakorlatilag bármely vázszerkezeti rendszerrel kombinálhatók. Kisebb épületekhez a homlokzati elemeket zsalufödémes födémtechnológiával társítva tisztán födém és homlokzati elemekből álló korszerű, változatos, előregyártott épületszerkezeti rendszer alakítható ki belőlük.

Mind a családi házas illetve tömeges lakásépítés, mind pedig az irodaházak, kommunális épületek esetében a tervező, építtető számára vonzó a változatos, esztétikus homlokzat kialakítás lehetősége, illetve a felhasználó igénye szerinti, a különleges alaprajzi igényekhez is rugalmasan igazodó födémszerkezeti megoldás.


Hazai refernciák

A KVT technológia nem ismeretlen Magyarországon. Sok éves tapasztalattal és megelégedéssel alkalmazza a VSTR Hungária Budapest 31 Vasbetongyártó Kft. Dunakeszi Előregyártóüzeme, olyan referenciákat mutatva fel mint a Magyar Suzuki Gyár csarnok építésének kivitelezése, a Váci úti Duna Office Center, illetve számos ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmény homlokzati és kéregpanel elemei, valamint az egyedi és kissorozatú vasbeton termékek széles választéka.


Összefoglalás

A PCE által kifejlesztett KVT homlokzatelem és kéregpanel gyártási technológia legfőbb jellemzői az alábbiak szerint foglalhatók össze:

· viszonylag alacsony beruházási költség,
· optimális területkihasználás,
· gyors áttelepíthetőség,
· programozható gyártás, könnyű és gyors változtatási lehetőséggel,
· hatékony betontömörítés, kifogástalan betonfelület,
· alacsony tömörítési zajszint,
· tetszőlegesen változtatható elem méretek, oldalprofil kialakítás, és nyílás elhelyezés,
· változatos és esztétikus külső elemfelület kialakítás,
· nagy, és egyedi sorozatok gazdaságos gyártásának lehetősége.

További felvilágosítással készséggel áll rendelkezésükre az ELEMATIC technológiák magyarorzági képviselete a MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft.

<<vissza