A FEJMERT keverők gyakorlati alkalmazásáról

1. A Fejmert keverési elv

A Fejmert keverőket eredetileg Fejmert Aktivátor-nak nevezték, utalva arra, hogy ezek a keverők kifejezetten a cement kötési tulajdonságainak „aktiválására” lettek tervezve.

Az aktivátor hatást a Fejmert keverőkben a nagy rotorsebességgel, nagyszámú keverőlapát alkalmazásával és a lapátszögek megfelelő megválasztásával érik el.

A Fejmert S-1500 típusú keverő rotor fordulata: 24,27 ford./perc, amely megfelel a legkülső lapátcsúcs 3,47 m/sec kerületi sebességének, míg az S-2250 típusú keverő rotor fordulata: 21,53 ford./perc, a legkülső lapátcsúcs sebessége itt 3,64 m/sec.

Mit is próbálunk elérni a beton keverése során?

Sokan spontán rávágják, hogy az összetevők homogén elkeverését akarjuk látni és ezzel kész a keverés. Valóban ez így helyes, de mi ennél többet akarunk, mi ezen felül a cement kötési tulajdonságainak optimális kihasználására is törekszünk. És itt kerül előtérbe a Fejmert nagy rotor sebessége, mivel a nagy rotorsebesség által biztosítható a cementszemcsék teljes hidratációja.

A sebességgel súrlódást hozunk létre, nem csak a keverőlapátok és a cementszemcsék között, de az adalékszemek és a cementszemcsék között is, ezzel a lehető legnagyobb vízmennyiség beépülését téve lehetővé a cementszemcsékbe, így egy jól bedolgozható betonkeveréket érünk el.

Valójában a cementszemcsék egyfajta nedves őrlése történik, ami lehetővé teszi a víz számára, hogy a cementszemcse belsejébe hatoljon és ezzel a cement kötési tulajdonságait a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassuk.
A cement kémiai összetétele csak vízzel való érintkezéskor változik meg, olyan új tulajdonságokat hozva létre mint a cementszemcse felületén keletkező „fogókarocskák” melyekkel a cement beágyazza magát a kavicsvázba és a betonnak nevezett tömör masszát hozza létre.

Egy lassújárású keverővel sok cementszemcse száraz klinker marad és így nem járul hozzá a beton minőségének és bedolgozhatóságának javításához.

A nagy lapátsebesség további előnye, hogy a kisebb szilárdságú adalékszemek már a keverés közben eltörnek, nem maradnak meg potenciális gyenge pontoknak az elkészült betonszerkezetben vagy termékben.

A nagy lapátsebesség tehát pozitív hatású, de szükséges ugyanakkor a megfelelő kombinációja a megfelelő lapátszámmal, alakkal, mérettel, beállítással annak érdekében, hogy a betonkeverék megkívánt homogenitása elérhető legyen. Ha más keverőkkel hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy a Fejmert keverőben van a legnagyobb számú lapát.

Ez a legkritikusabb része a keveréstechnológiának, amit különösen nehézzé tesz, hogy az elérni kívánt cél nem olyan egyszerű amit első ránézésre el lehetne dönteni. Ha nem megfelelő méretű, alakú vagy helyzetű lapátokkal keverünk akkor a lapátok csak keresztülhasítanak a beton tömegen valódi keveredési hatás kifejtése nélkül, esetleg a lapátok túl nagy ellenállást fognak kifejteni, és így magukkal ragadják a beton tömeget körbe forgatva a keverőtérben keveredés nélkül.

Az elérendő keverési mód a keresztülhasító és magávalhúzó hatások megfelelő kombinációja, ahol a keverőlapátok haladási irányba eső vetületi felülete helyesen aránylik az alkalmazott lapátszámmal.

Így eljutunk a vízszintes és függőleges síkú keveredéshez, ami azt jelenti, hogy a lapátok állásszöge olyan kell, hogy legyen, hogy az anyagnak kellőképpen kell egyidejűleg a vízszintes és a függőleges síkban is mozognia. Ezen túlmenően mozgató hatásnak kell érvényesülnie belülről kifelé és viszont a keverőtérben.

A Fejmert keverőben mindezek megvannak. Rombusz alakú külső és belső keverőlapátok, pontosan pozícionálva és szögbeállítva, melyek egy ellenármú keverési hatást fejtenek ki, az anyagot görgetve és egymásra torlasztva egy tökéletes keverékké.

A Fejmert keverő keverési intenzitásának jellemzésére az időegység alatt megmozgatott anyagmennyiséget használjuk. Az S-1500 keverő keverési intenzitása például 1500 kg megmozgatott anyagtömeg másodpercenként, vagy 45000 kg a 30 másodperces keverési idő végéig, az az a teljes anyagtömeget 19-szer mozgatja át egy keverési ciklus alatt.

2. Homogenitás vizsgálati eredmények

A Fejmert-nél az S-1500 keverőre állnak rendelkezésre a homogenitás vizsgálati eredmények. A vizsgálatokat a svéd SMS769 és SMS770 jelű vonatkozó szabványok szerint végezték.
A mért értékek az alábbiak voltak:

beton típus konzisztencia terülés mm cement kg/m3 max. adalék mm keverési idő sec. variációs tényező
1. L („kissé képlékeny”) 100 ... 150 300 38 30 3,9 %
2. P („plasztikus”) 20 ... 50 350 16 45 5,2 %
3. SS („nagyon merev”) (nem mérhető) 350 16 30 7,4 %*

* A 3. típusú betonál 45 sec keverési idővel mért érték: 3,6 %.

Igényük esetén készséggel bemutatjuk az eredeti (svéd nyelvű) részletes mérési jegyzőkönyveket is.

3. Cement megtakarítási lehetőség az aktív keverési eljárással

Bár a Fejmert kimondottan a lehetséges cement megtakarításra vonatkozóan nem végzett vizsgálatokat a keverőire, általánosságban elmondható, hogy pozitív visszajelzéseket kaptak e téren is ügyfeleiktől.

Egy konkrét referenciát tudunk a rendelkezésükre bocsátani, a Fejmert legnagyobb kanadai ügyfelének egy levelét 1999-ből. (Igényük esetén az angol eredeti faxmásolatát is rendelkezésükre bocsátjuk.)

A Brooklin Concrete Product Limited, Ontario, Canada 9 db Fejmert keverővel rendelkezik (5 db S-1125, 3 db S-750, 1 db S-500). Mr. John McCoy Alelnök Fejmert-hez írt levelének fordítását az alábbiakiban közlöm:

„Örömmel osztom meg Önnel tapasztalatainkat a Fejmert keverő és néhány egyéb típus összehasonlítására vonatkozóan.

Amint tudja mi látjuk el a Hydronix mikrohullámú nedvességmérő és vezérlő rendszerek képviseletét. Már jóformán minden féle és gyártmányú keverőbe beépítettük ezt a mérőrendszert. A szonda jelei alapján nyomonkövethető milyen homogén a keverék a keverési folyamat közben. A teljes homogenitás eléréséhez szükséges idő kimérhető ezáltal, amely mutatószám jól jellemzi a keverő hatásosságát.

Azt tapasztaltuk, hogy a különböző keverőtípusoknál a teljes keverési ciklusidő 5 perc és 1 perc alatti értékek között változik. Az egyetlen keverőtípus amely képes az 1 perc alatti értékekre a Fejmert. A TEKA általában 1,5 ... 2 perc, a Skako (és egyéb ellenáramú bolygókeverők) 3 ... 4 perc között, az egytengelyes vízszintestengelyű keverők (Besser, Columbia) 4 ... 5 perc között, az Eirich 4 perc alatt, a kéttengelyes vízszintestengelyű keverők valamivel 2 perc felett képesek a teljes homogenitást elérni.

A saját tevékenységünkben megfigyeltük a cementmegtakarítás lehetőségét is. Amikor először lecseréltük az ellenáramú bolygókeverőinket Fejmert-re, azonnal megfigyeltünk egy 15 %-os szilárdság növekedést. Csökkentettük a cementadagolást, és a cement megtakarításból 1,5 év alatt teljes mértékben megtérült a Fejmert keverő ára. Ez az első keverőnk most 15 éves, és folyamatosan napi kb. 80 keverést végez. Most az ötödik béléslemezkészlettel működik, 4 évente cseréljük a béléslemezeit.”

4. Üzemi költségek

Felmerülhet a kérdés, hogy a nagy rotorsebesség nem okozza-e a keverő kopóelemeinek túlságosan gyors elhasználódását.

Tányérkeverők esetén a keverő kopóalkatrészei közül a keverőlapátok érik el legkorábban az élettartamuk végét Hazai tapasztalatok szerint egy Fejmert FP-2-RM keverőben ezek cca. 25 ... 30.000 m3-enként cserélendők, ugyanitt a keverőteknő eredezi béléslemezei 100.000 m3 lekeverése után váltak csereéretté.

Az eredeti Fejmert keverőlapátok anyaga speciális kopásálló acélöntvény, a keverőteknő standard fenékbélése 12 mm vastag Hardox 400, a palást anyaga rugóacél.

.

vissza>>